บริการสำหรับ SME


กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อรับ
สิทธิประโยชน์และเข้าใช้บริการต่างๆ
โดยคลิกที่ไอคอน  ขวามือ


ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการต่างๆ จาก สสว. และหน่วยงานรัฐ
ข้อมูลข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดย Smart Phone , Tablet และ IPAD ผ่าน Application
ขอรับการช่วยเหลือ อุดหนุน เพื่อยกระดับธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับ SME (SME Privilege Club)
องค์ความรู้ โอกาสทางธุรกิจ การประกันศักยภาพ และบริการให้คำปรึกษา สำหรับ SME
ช่องทางการติดต่อ สสว. และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เพื่อขอรับบริการ
SME Dashboard / SME Big Data / Open Data
E-Survey แบบสำรวจ Online เพื่อพัฒนาบริการและการส่งเสริม SME ให้ตรงความต้องการ